ALFADENT

Reklama

Stránka Svet stomatológie ponúka niekoľko spôsobov, ako sa zviditeľniť:

  • bannerová reklama,
  • prednostné zobrazenie v zoznamoch,
  • zverejnenie akcie a
  • zaslanie propagačných e-mailov.

Aktuálny cenník reklamy si môžete stiahnuť tu. V prípade záujmu o niektorý zo spomenutých druhov propagácie nás kontaktujte na adrese info@svetstomatologie.sk.

Informácie o návštevnosti stránky sú dostupné tu.