ALFADENT

Stomatológia

Stomatológia je lekársky odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami ústnej dutiny, diagnostikou - odhalením samotného ochorenia, liečbou zisteného ochorenia a jeho prevenciou. Stomatológ – zubný lekár – je dôležitou zložkou tímu lekárov, poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. Hlavnou náplňou práce zubných lekárov sú v prvom rade zuby samotné. Zuby patria medzi tvrdé tkanivá v ľudskom tele. Slúžia na prežúvanie potravy. Okrem toho plnia dôležitú estetickú a fonetickú (správna výslovnosť) funkciu.

Usporiadanie stálych zubov je rovnaké v hornej aj dolnej čeľusti. V každej čeľusti sa nachádzajú:

  • 4 rezáky (jednotky a dvojky - na obr. a, b),
  • 2 špicáky (trojky - c),
  • 4 črenové (štvorky a päťky - d, e) zuby a
  • 6 stoličiek (šestky, sedmičky, osmičky - f, g, h)
- spolu celkom 32 zubov. Rezáky potravu okusujú, ostré špicáky ju odtrhávajú, stoličky a črenové zuby ju rozdrvujú.

Typy zubov

Typy zubov

Ako vidíme funkcia každého zuba je určená jeho tvarom a veľkosťou. Korunky rezákov sa podobajú pate. Ich ostré hrany rozrezávajú potravu na kúsky ako ramená nožníc. Podobnú funkciu majú aj korunky očných zubov, ktorých krátke hrany sa stretávajú v hrote. Premoláre (štvorky, päťky) a moláre (šestky, sedmičky, osmičky) majú žuvaciu plochu, ktorou roztláčajú a rozomieľajú potravu.

Každý zub pozostáva z korunky, ktorá je viditeľná v ústach nad gingívou (ďasnom) a koreňa, ktorý je umiestnený v&nbps;kosti. Miesto spojenia korunky a koreňa sa nazýva zubný krčok. Hrot koreňa je otvorený a prechádzajú ním cievy a nervy do pulpy, ktorý obklopuje dentín (tvrdá substancia podobná kosti). Dentín korunky je pokrytý sklovinou, najtvrdším tkanivom v tele, ktorá je vystavená pôsobeniu kyselín. Zuby sú v kosti uložené v zubnom lôžku ( paradont z latinského názvu para – okolo, odontos – zub), ktoré pozostáva z gingívy (ďasno), alveól (časť hornej alebo dolnej čeľuste, v ktorej sú ukotvené korene zubov), periodontálnej membrány, fibrilárnych štruktúr (tzv. epitely) a zubného cementu. To chráni zuby pred zlomením alebo vypadnutím pri odhryzovaní tvrdého jedlá.

Prierez zuba

Prierez zuba

Najčastejšou náplňou práce stomatológa je liečba zubného kazu a vzniknutých dôsledkov poškodenia zubným kazom. Ďalšími objektmi záujmu v dutine ústnej sú ďasná, ich vzhľad a tvar, usporiadanie samotných zubov v čeľustiach, vzájomné postavenie čeľustí a liečba takýchto porúch. Nasleduje jazyk – jeho povlak, okraje a podjazyková oblasť, sliznice ústnej dutiny, celý zložitý systém čeľustných kĺbov, ktoré predstavujú spojenie sánky s lebkou a slinné žľazy.

autor: MUDr. M. Nawaf