ALFADENT

Čeľustno-sánkový kĺb

V súčasnosti asi 20-25% populácie trpí poruchami čeľustno-sánkového kĺbu.

ETIOLÓGIA (príčiny ochorenia)

Súčasný etiologický trend tvrdí, že poruchy funkcie TMK nie sú špecificky kĺbovou záležitosťou, ale že ide o stav postihujúci celý stomatognatný systém (ktorý reprezentuje anatomickú a fyziologickú jednotu a zahŕňa zuby a priľahlé tkaniva, čeľustno-sánkový kĺb, ligamenty, svaly a kosti, a časť centrálneho nervového systému, zodpovedného za koordináciu a kontrolu činnosti tohto komplexu), v ktorom sú chrup a emocionálny stav pacienta najvariabilnejšie komponenty. Je známe, že existujú 2 základné príčiny zvýšeného svalového tonusu: psychologická a fyziologická.

Fyziologické príčiny: jednostranná predčasná strata zubov, hlboký alebo skrížený zhryz, anomália v postavení zubov a prítomnosť artikulačných prekážok. Tiež ako fyziologickú príčinu môžeme spomenúť zvýšenú vyplň v zube a zle vyartikulovanú protetickú náhradu.

Psychologické príčiny: stres, ktorý spôsobuje zlozvyky, ktoré sa prejavujú ako bruxizmus ( škrípanie zubami v noci) a bruxomania (škrípanie zubami nie len v noci, ale aj cez deň) v dôsledku podráždeného emocionálneho stavu pacienta.

Symptómy porúch čeľustno-sánkového kĺbu

Symptómov, ktoré nám signalizujú poruchy kĺbu, je viac ako 50, tu spomenieme len tie najčastejšie.

Bolesť - prevažne ide o jednostrannú bolesť v blízkosti ucha. Táto bolesť je intenzívnejšia v priebehu žuvania a zívania, a vyžaruje do uhla sánky a spánkovej kosti, do oblasti krku a ucha.

Ušné symptómy – bolesť ucha, hučanie v ušiach atď.

Ranná stuhlosť žuvacích svalov.

Zlozvyky – škrípanie zubami. Každý zlozvyk, ktorý pacient často a pravidelne opakuje vedie k zmene v polohe sánky a tým môže spôsobovať zvýšenie svalového napätia.

Stav úzkosti, depresie, stres.

Dotazník

Čeľustno - sánkový kĺb

Áno Občas Nie
1. Máte časté bolesti hlavy?
2. Počujete pukanie,cvakanie, praskanie pri žuvaní?
3. Cítite škrípanie v čeľustno-sánkovom kĺbe pri žuvaní?
4. Pociťujete tlak, alebo zaľahnutie v ušiach?
5. Máte hučanie alebo iné zvuky v ušiach?
6. Točí sa vám často hlava?
7. Máte ťažkosti pri otváraní úst?
8. Máte pocit, že otvárate ústa menej ako obvykle?
9. Bolia vás zuby?
10. Máte rannú stuhlosť žuvacích svalov po zobudení?
11. Škrípete zubami pri sústredení alebo strese?
12. Škrípete v noci zubami?
13. Máte bolesti v ušiach?
14. Máte bolesti sánky pri pohybe zprava do ľava?
15. Máte bolesti krku, zadnej časti hlavy alebo ramien?
16. Mali ste niekedy traumu sánky?
17. Máte bolesti sánky počas alebo po jedle?
18. Ste pod neustálym stresom?
19. Povedal vám niekedy váš zubár, že máte poruchy čeľustno-sánkového kĺbu?
20. Navštívili ste niekedy lekára v súvislosti s nevysvetliteľnou bolesťou hlavy alebo krku?

Náhryzové dlahy

Náhryzová dlaha je protetická pomôcka prevažne na zvýšenie zhryzu, ktorú indikujeme pacientom, s poruchami čeľustno-sánkového kĺbu. Zvýšením zhryzu sa kĺbová hlavička odďaľuje od spodiny jamky a tak dochádza k odľahčeniu stlačeného väziva, ktoré je bohato pretkané citlivým nervovým tkanivom.

Dôvody použitia náhryzových dláh

 • Redukcia symptómov,
 • posilnenie žuvacích schopností,
 • zlepšenie a stabilizácia funkcie svalov a čeľusti.

Výsledky použitia náhryzových dláh

 • Odstránenie kontaktu medzi zubami,
 • redukcia škrípania zubov,
 • zlepšenie procesu hojenia kĺbu.

Starostlivosť o náhryzové dlahy

 • Čistenie len studenou vodou (pred a po nasadení), lebo dlaha je vyrobená z termoplastického materiálu a môže sa roztaviť v horúcej vode.
 • Dlaha sa môže umyť zubnou pastou (bez kefky) v priemere 2 krát týždenne, na odstránenie pigmentačných škvŕn, zápachu alebo chuti z jedla.
 • Nevystavovať dlahu priamym slnečným lúčom.
 • Uschovávať dlahu v suchom mieste (najlepšie v krabičke, nie v pohári s vodou, kvôli rozmnožovaniu baktérii!).

Čo očakávať

 • Mierna bolesť zubov na začiatku (niekoľko dní).
 • Drobné zmeny rečového prejavu – môže sa vyskytnúť šušlanie (odporúčame čítať na hlas).
 • Môže sa stať, že pri nosení dlahy si pacient zahryzne do líca, čo spôsobí mierny opuch, v tom prípade treba navštíviť stomatológa, ktorý vám to ošetrí.

Stravovanie

 • Odporúčajú sa kašovité jedlá.
 • Vyhýbať sa lepkavej (žuvačky a pod.) a tvrdej potrave (mrkva).
 • Vyhýbať sa zlozvykom (zahryzávanie do líca, pier, ohrýzaniu nechtov ceruziek a pier.
 • Vyhýbať sa konzumácii potravy, vyžadujúcej maximálne otvorenie úst (veľké jablká, hamburgery).
 • Nekonzumovať jedlo a pitie s dlahou.
 • Vyhýbať sa zívaniu s maximálnym otvorením úst a prijímaniu veľkých súst jedla.
 • Nosenie dlahy trvá 3-6 mesiacov.

MUDr. M. Nawaf