ALFADENT

Diagnostické prístroje

RTG

RTG je pomocná diagnostická metóda využívajúca rőntgenového žiarenie a jeho rôzne prenikanie cez mäkké a tvrdé tkanivá. Pomocou tejto vyšetrovacej metódy majú stomatológovia možnosť vidieť miesta, ktoré nie sú za bežných okolností viditeľné. Podľa toho aké snímkovanie sa používa, zobrazí sa nám aj rôzny rozsah tvrdých tkanív (kosti, zuby) V súčasnosti sa používa digitálna radiovíziografia. RTG žiarenie sa nezachytáva na klasický film, ale na počítačový senzor, ktorý zobrazí snímku priamo na monitore počítača. Vďaka tejto technológii sú dávky žiarenia 10x nižšie ako pri klasickom snímkovaní, je možné snímku upravovať a zväčšiť detaily a snímku archivovať na CD.

IO RTG - malá intraorálna snímka vo vnútri úst, zameraná na jeden - dva zuby a ich najbližšie okolie. Pomocou tejto technológie má pacient možnosť porovnať si stav svojho chrupu pred a po liečbe.

OPG - ortopantomogram je veľká snímka zobrazujúca dolnú aj hornú čeľusť spolu s prínosovými dutinami a čeľustno - spánkovým kĺbom.

TeleRTG - je snímka, ktorá sa používa pri ortodontickej analýze, zobrazujúca celú lebku v bočnej projekcii, ktorá je dôležitá pre presné stanovenie liečby.

BiteWing - je intraorálna snímka troch až štyroch zubov horného aj dolného zuboradia zameraná na medzizubné priestory a diagnostiku kazov v týchto priestoroch.

Snímka BiteWing

Snímka BiteWing

Ostatné diagnostické prístroje

Medzi ostatné diagnostické prístroje patria CT a MRI, no využívajú sa najmä v stomatochirurgii.

autor: MUDr. M. Nawaf