ALFADENT

Chirurgia

Mnohé kompletné riešenia pacientov vyžadujú stomatochirurgický zákrok. Či sa jedná o odstránenie zubov múdrosti, nadpočetných zubov, alebo zavedenie vnutrokostných implantátov ako náhrad už chýbajúcich zubov. Každý zákrok je konzultovaný so stomatológom, ktorý zhodnotí jeho nevyhnutnosť. Každému zákroku predchádza podrobné vysvetlenie a konzultácia s pacientom.

Chirurgická extrakcia zubov múdrosti je pacientovi navrhnutá, ak prerezávanie týchto zubov je sťažené a spôsobuje zápal v okolitej kosti, alebo z ortodontických dôvodov, ak ich prerezávanie spôsobuje ďalšie stesnenie ostatných zubov.

Chirurgia retinovaných (neprerezaných) zubov je buď odstránenie zuba, ktorý nebol schopný sa prerezať a môže spôsobiť zápal v okolitej kosti, alebo fenestrácia - v spolupráci s čeľustným ortopédom sa retinovaný zub sprístupní a zaradí do zuboradia.

Chirurgia mäkkých tkanív - gingivoplastika, predstavuje odstránenie krátkych uzdičiek a rias, odstránenie mukokél, prehĺbenie vestibulu a predprotetická úprava.

Autotransplantácia je prenos vlastných zubov z jedného miesta na iné.

Implantáty

K jedným z najdôležitejších stomatochyrurgických zákrokom patria implantáty. Dentálne implantáty sú umelé telesá, ktoré zavádzame na miesta chýbajúcich zubov. Poznáme niekoľko druhov implantátov a z rôzneho materiálu. Medzi dnes najviac používané dentálne implantáty patria intraoseálne (vnutrokostné) implantáty, ktoré sú vyrobené buď z čistého titánu, alebo titánovej zliatiny. Ľudský organizmus, titan prijíma veľmi dobre. Každý implantát sa skladá zo samotného implantátu a protetickej korunky. Implantát je jedna z možností ako nahradiť chýbajúci zub alebo zuby, ale nie jediná. O jeho vhodnosti rozhoduje množstvo faktorov, ktoré treba vopred preskúmať. Vlastnému zavedeniu zubného implantátu musí predchádzať konzultácia u lekára, dôkladné vyšetrenie, röntgenový snímok. Je nutné, aby sa ošetrili kazy na ostatných zuboch, aby boli vyliečené zápaly v ústnej dutine, aby sa zamedzilo vzniku infekcie v mieste zavedenia implantátu. Po celkovom zhodnotení stavu chrupu pacienta sa navrhuje podrobný plán liečby.

Zubné implantáty rôznym spôsobom otvárajú cestu na vyhnutie sa bezzubosti resp. snímateľnej protéze. Možnosť zubnej protézy toho to druhu vytvorila medzičasom v modernom zubnom lekárstve svoju pevnú oblasť použitia. Slovo "Implantát" pochádza z latinského jazyka a označuje umelý predmet, ktorý je vložený do živého organizmu. V stomatológii sa používajú implantáty ako náhrada stratených koreňov zubov a sú zavádzané do čeľustnej kosti. Zubné implantáty nahrádzajú chýbajúce zuby vrátane ich koreňov. V procese hojenia prirastie kosť ku implantátu, ktorý je potom v kosti pevne zakotvený . Proces hojenia je individuálny a trvá zväčša 3 až 6 mesiacov. Počas tejto doby je implantát uložený pod sliznicou ústnej dutiny, kde je chránený pred záťažou a infekciou. Po celú domu hojenia je možné pacientovi nasadiť provizórnu protézu.

Po zahojení sa našrobuje druhá - nadstavbová časť, ktorá nahrádza korunkovú časť zubu. Na túto nadstavbu je následne nasadený vlastný nový zub, korunka, alebo mostík.

Prednosti zubných implantátov sú evidentné. Zavedenie implantátov zbaví pacienta pohybujúcej sa zubnej protézy v ústach, znamená tiež trvalé doplnenie medzier v chrupe, zaistenie jeho funkčnosti a estetiky.

autor: MUDr. M. Nawaf