ALFADENT

Zverejnenie článku

Stránka Svet stomatológie ponúka možnosť zverejnenia odborných článkov tematicky určených pre pacientov, stomatológov, zubných technikov alebo firmy podnikajúce v oblasti stomatológie. Články zverjeňujeme len bez nároku na autorskú odmenu. V prípade záujmu o zverejnenie článku nás kontaktujte na adrese info@svetstomatologie.sk.

Zaslaním článku na uvedenú e-mailovú adresu dávate súhlas so zverejnením článku. Nevyžiadané články nevraciame.

Poskytujeme aj možnosť zverejnenia honorovaných článkov. Podmienky si dohodneme individálne. V prípade záujmu nás konatkutje e-mailom.